Klubben
Forsiden Aktivitetskalender Styret Artikler og div Bli medlem!
Interaktivt
Forum Kj°p og Salg Gjestebok
Mer 2cv
Forhandlere Linker
Kontakt
post@ostfold2cv.com

 

Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøy.

Østfold 2CV-klubb er medlem av Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). Dette er en paraplyorganiskasjon for norske kjøretøyklubber med motorhistorisk interessefelt. LMK er vårt beste og som regel eneste talerør mot myndighetene. LMK tilbyr også meget gustig forsikring for meldemmene.

Nyhetsbrev fra LMK finner du på link helt nederst på siden her.


Forbundets vedtektsfestede formål er:

LMKskal nasjonalt og internasjonalt fremme enhetlig opptreden og samarbeidi saker av motorhistorisk interesse som angår motorkjøretøy nevnt underformål. Forbundet skal ivareta medlemsklubbenes felles interesse ved å:

Nytt fra LMK:
Desember 08/Januar 09
November 2008
http://www.ostfold2cv.com/artikkel.php?s=31Webløsning levert av: www.lundbyweb.com
Copyright © ěstfold 2cv-klubb 2006
Gyldig W3C HTML4.01/CSS