Klubben
Forsiden Aktivitetskalender Styret Artikler og div Bli medlem!
Interaktivt
Forum Kjp og Salg Gjestebok
Mer 2cv
Forhandlere Linker
Kontakt
post@ostfold2cv.com

 

Referat fra årsmøte 2011. for Østfold 2CV-klubb.

 

Årsmøtet ble holdt hos Jan Steen i Hærland onsdag 21.september kl.19.00.

Det var 13 personer til stede.

 

Vidar åpnet møte og innkallinga ble godkjent.

Bjarne S. Hansen ble valgt til møteleder og Arne-KarstenMathisen ble valgt til referent.

Årsberetningen ble, med noen tilføyelser, godkjent.

Regnskapet ble også godkjent.

Nye medlemmer skal få alle bladene som er kommet ut iinnmeldingsåret. Tidligere blader kan kjøpes for omkostningene ved utsendelsen.

Det var kommet inn et forslag fra Paul om at årsmøtet burdelegges tidligere i september og i en helg+ tidligere på dagen. Årsmøtetbestemte at neste årsmøte skal skje lørdag 1.september 2012 klokken 14.00. Stedkomme senere.

Punktet om planene framover ble tatt opp til diskusjon. Dadet så ut til at styrekabalen skulle gå opp ble det bestemt at klubben skullefortsette som før. Når det gjelder Citrophile skal dette fortsatt være vårtmedlemsblad. Årsmøtet bestemte å sende krav om at det skal avholdes årsmøte iCitrophile, slik som det står skrevet i vedtektene for bladet.

Når det gjelder LMK blir det ingen forandring.

TullingTreffet: Det ser ut til at vi kan være på Svingen i2012. Første gang vi var der var i 2002 så det blir nesten et jubileum.

Jubileum: Styret ble pålagt å planlegge Ø2CV-klubbs40.-årsjubileum i 2013. Styret må sette ned en arbeidsgruppe i god tid før jubileet. Et forslag på sted var Kasernapå Fredriksten festning i Halden. Her er det mange overnattingsmuligheter forde som kommer.

Kontingenten: Denne blir som før.

Skal se på våre sider på nettet. Kanskje legge dem ned?Kanskje en link til N2CV-klubbs sider. Arnfinn bes se på dette.

Valg:

Leder 1 år:                           Arne-KarstenMathisen.

Sekretær 2 år:                      Arnfinn Breda.

Kasserer gj.står 1 år:            Roger Johansen.

1.styremedlem gj.står 1 år: Tormod Andreassen.

2.styremedlem2 år:              Jan Steen.

3.styremedlem 2 år:             Thomas Smith.

Redaktør Ø2CV-klubb, Citrophile: Arnfinn Breda.

Styremedlem Citrophile;    Arnfinn Breda.

Revisor gj.står 1 år:             Thomas Smith.

Valgkomite:                         Bjarne S. Hansen ogPaul W. Gellein.

 

Møtet avsluttet kl.22.10.

 

Arne-Karsten Mathisen, referent.

Webløsning levert av: www.lundbyweb.com
Copyright © stfold 2cv-klubb 2006
Gyldig W3C HTML4.01/CSS